Nejste si jisti, zda Váš šperk je pravý? Podle jakého kritéria se šperky označují? Popřípadě co toto označení znamená? V následujících řádcích pro vás máme malý návod, jak přijít opuncovaným šperkům na kloub. Punc je umísťován na všechny zlaté šperky, které se prodávají v České republice. Toto puncovní označení garantuje, že výrobek má deklarovanou ryzost. Tato ryzost zlata se udává v karátech. Punc na produkt razí instituce nezávislá na výrobci či obchodníkovi. U nás tuto funkci zastupuje Puncovní úřad . České puncy vyjadřují kromě základní informace, že byl opuncovaný předmět zkontrolován a shledán správným co do ryzosti, i údaj o použitém kovu, jeho ryzosti a období, kdy byl punc vyražen. U novějších punců lze navíc z písmene v něm obsaženého poznat i pracoviště, které kontrolu a označení provedlo. P – Praha, J – Jablonec nad Nisou, B – Brno, O – Ostrava, T – Turnov, R – Tábor, Z – Plzeň, L – Olomouc, H – Hradec Králové, K – Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení. Ryzostní číslo slouží k rychlé orientaci ryzosti použitého materiálu. Říká nám, jaký je podíl ryzího zlata a ostatních kovů ve šperku. Značka 585/1000 tedy znamená, že z jednoho tisíce dílů výrobek obsahuje 585 dílů ryzího zlata a 415 dílů ostatních kovů. Přehled označení ryzostí: 585/1000 – jedná se o 14ti karátové zlato, které obsahuje 585 dílů ryzího zlata a 415 dílů ostatních kovů 750/1000 – 18ti karátové zlato. Obsahuje 750 dílů zlata a 250 dílů ostatních kovů 1000/1000 – jedná se o ryzí zlato s ryzostí 24 KT. 1KT = 1/24 obsahu zlata ve slitině. Značky platné od roku 1993:

Autor článku: Sperky.cz